چه آیتم هایی بر تولید بهتر تخم مرغ تاثیر گذارند؟

سن پولت در شروع تخمگذاری:
senepoltdar shoroetokhmgozari-1
بین وزن متوسط سالیانه تخم مرغ و سن شروع تخمگذاری پولت ها رابطه ای وجود دارد. برنامه مدیریتی برای این که پولت ها در مناسب ترین زمان شروع به تخمگذاری کنند دارای اهمیت فوق العاده ای است و با افزایش و یا کاهش برنامه نور و غذای مصرفی می توان سن شروع تولید را کنترل کرد.

هرچه پولت های زودتر شروع به تولید کنند، تخم مرغ هایشان کوچک تر خواهد بود. در ضمن می توان تولید تخم مرغ را به تاخیر انداخت که به این ترتیب هزینه پرورش یک پولت و هزینه تولید هر دوجین تخم مرغ افزایش خواهد یافت.

یک مرغداری باید هزینه اضافی دوران پرورش و سود حاصل از تولید تخم مرغ های بزرگ تر را با هم مقایسه نماید و بهترین سن تولید را انتخاب کند. اقتصادی ترین سن شروع تولید نسبت به نژادها و کشورهای مختلف به دلیل تنوع در سیستم نرخ گذاری تخم مرغ فرق دارد

ولی در حال حاضر شروع تولید نسبت به نژادها و کشورهای مختلف به دلیل تنوع در سیستم نرخ گذاری تخم مرغ فرق دارد. ولی در حال حاضر شروع تولید در سنین بین 20 – 19 هفتگی طبیعی به نظر می رسد. معمولا 5 هفته بعد از گذاشتن اولین تخم مرغ، درصد تولید روزانه به حدود 50 درصد خواهد رسید که این مسئله بستگی به یکنواختی گله دارد.

 تلفات دوران تولید:
talafatetoyordardoranetolid-2
یکی از ضعف های مدیریتی، تلفات زیاد در خلال دوران تولید است. به این ترتیب نه تنها خود مرغ تلف می شود و زیان افتصادی وارد می کند، بلکه سودی هم که باید از طریق تولید تخم مرغ ایجاد کند نیز از بین خواهد رفت. چون رقم خاصی به عنوان تلفات عادی وجود ندارد، روشی هم برای محاسبه تلفات اضافی موجود نیست.

مطالعات انجام شده در مجتمع های پرورش طیور بزرگ که با سیستم قفس در کالیفرنیای جنوبی اداره می شدند تلفات ماهیانه ای معادل 5/0 تا بیش از 2 درصد را نشان داده است، ولی مجتمع های پرورش انگشت شماری هم تلفات ماهیانه حدود 3/0 درصد داشته اند

میزان تلفات در بعضی نژادها کمتر است، از این رو نمی توان کل تلفات را ناشی از ضعف مدیریت به حساب آورد، ولی اگر تلفات ماهیانه بیش از 1 درصد باشد حتما به علت ضعف مدیریت است.

 حذف مرغ های دور ریختنی در دوران تولید:
hazfemorghhayebimardardoranetolid-3
مرغ های فلج و زخمی باید مرتبا از قفس های دوران تولید خارج گردند. به علاوه عملیات حذف مرغ های دور ریختنی باید در سنین ذیل انجام گردد: 20 – 15 هفته پس از شروع تولید، 30 هفته پس از شروع تولید و 45 هفته پس از شروع تولید در این سنین باید تمام مرغ های غیر تخمگذار، بیمار، پرریز، کانی بالیسمی و آنهایی که پرولایسی هستند از گله حذف گردند.

 برنامه جایگزینی پولت ها در قفس:

امروزه تولیدکنندگان تخم مرغ سعی بر این دارند که با متعادل نمودن طول مدت سیکل تولید، بالاترین درآمد را کسب نمایند. عموما به جز مواردی که تولیدکننده گله اش را تولک می برد، سنین 80 – 75 هفتگی به عنوان طول مدت تخمگذاری در نظر گرفته شود

برای استفاده از حداکثر امکانات مزرعه و دستیابی به تولید یکنواخت، برنامه های پرورش پولت متناسب با جایگزینی گله ها به فاصله های معین طراحی می گردد. برای این منظور جوجه های سالن های یک مزرعه تماما تخلیه شده و پس از نظافت و آماده سازی مجددا توسط پولت های جدید یک سن جایگزین می گردند.

حدود 94 درصد یا بیشتر تولید کنندگان تخم مرغ، در خلال دوره تولید تلفاتی معادل 12 درصد دارند. مخلوط کردن گله های مختلف به جز کشورهایی که در آنها برنامه سهمیه بندی اجرا می شود یا گله هایی که پرریزی کرده اند، در بقیه موارد به دلیل شیوع بیماری و برهم زدن نظم اجتماعی، انجام نمی شود.

 اختلاف تولید پولت ها:

اغلب پولت های نژاد تخمگذار هنگام رسیدن به بلوغ جنسی تا حدود زیادی به هم شبیه هستند. در این سن کسی نمی تواند با نگاه کردن به پولت ها درباره آینده پیشگویی کند و چگونگی رشد و بزرگ شدن آنها تا حد زیادی می تواند نمایانگر چگونگی تولید خوب آنها در آینده باشد. اعمال عمده و اصلی که موجب تنوع تولید تخم مرغ توسط پولت ها می باشند ذیلا ذکر میگردد:

 سویه های مختلف:

در سویه های مختلف مرغ های تخمگذار از نظر تولید تخم مرغ، اندازه تخم مرغ، مرگ و میر و فاکتورهای دیگر اختلافات زیادی وجود دارد.

 اندازه تخم مرغ قابل جوجه کشی:
andazeyetokhmemorghejojekeshi-4
اندازه تخم مرغ نطفه دار با اندازه جوجه ای که از آن بیرون خواهد آمد ارتباط مستقیم دارد. اختلاف وزنی موجود در جوجه های یک روزه در تمام دوره رشد پولت باقی خواهد ماند.

تخمین زده شده که 30 درصد از اختلافات بین وزن پولت های یک گله به خاطر اختلاف در اندازه تخم مرغ های نطفه دار بوده است.

 قطع تاج:
tasireghatetagbartolidetokhmemorgh-9
برداشت تاج ممکن است باعث کاهش یا افزایش تولید تخم مرغ گردد. در آب و هوای گرم یا خیلی گرم تاج ارزش خاصی برای تبادل حرارت از بدن پرنده داشته و عمل قطع تاج ممکن است زیان آور باشد. در آب و هوای سرد قطع تاج مفید است، چون حرارت بدن پرنده از دست نخواهد رفت.

 قطع انگشت:
ghateangoshtejojeha-5
این عمل باعث بهبود تولید تخم مرغ به اندازه 10 عدد به ازاء هر پولت خواهد شد، ولی بستگی به خصوصیات سویه ای نیز دارد. پولت هایی که قطع انگشت شده باشند در سن 20 هفتگی به طور قابل توجهی سنگین تر خواهند بود.

 نوک چینی:
nokchiniyejojeha-6
روش و سنی که در آن نوک چینی انجام می شود بر رفتار پرنده اثر می گذارد. ممکن است برنامه های مختلف نوک چینی به میزان 20 عدد تخم مرغ یا بیشتر بر تولید سالیانه تاثیر بگذارد.

 فصل سال:

در جاهایی که تابستان گرم و زمستان سرد دارند زمان خروج جوجه ها از تخم مرغ بر روی تولید آینده آنها اثر می گذارد.

 وزن بدن در هنگام بلوغ:
vaznebadandarhengamebologh-6
اغلب پرورش دهندگان مهم گله مادر، وزن متوسط بدن پرندگان تولیدی خود را در زمان بلوغ منتشر می کنند. معلوم شده است که به ازاء هر 45 گرم وزن اضافه یا کمتر از حد تعیین شده، پولت تولید شده در عرض یکسال 2 عدد تخم مرغ کمتر تولید خواهد کرد.

 یکنواختی (همسانی) وزن بدن:
yeknavakhtiyevaznebadanejojeha-7
احتمالا بهترین نشانه کیفیت پولت ها در سن بلوغ همسانی وزن بدن آنهاست. در هنگام بلوغ جنسی، اغلب گله ها به طور متوسط از 90 تا 105 درصد وزن توصیه شده توسط پرورش دهندگان گله مادر را دارند، ولی در پایان سال تولید این رقم به میزان 80 تا 100 درصد افت می کند

پولت های خیلی سبک و خیلی سنگین در زمان بلوغ جنسی نمی توانند به خوبی مرغ های تخمگذار دارای وزن مناسب تولید باشند.

فروش تجهیزات مرغداری در تهران

لوازم مرغداری

مرغ داری صنعتی

chicken Industrial
مرغداری
لوازم مرغداری در تهران,تجهیزات مرغداری در تهران,فروش لوازم مرغداری در تهران,فروش تجهیزات مرغداری در تهران,وسایل مرغداری,قیمت لوازم مرغداری,قیمت تجهیزات مرغداری,لیست قیمت تجهیزات مرغداری,لوازم مرغداری گوشتی,تجهیزات مرغداری گوشتی,آبخوری مرغداری,دانخوري مرغداری,خرید لوازم مرغداری,خرید تجهیزات مرغداری,فروشگاه لوازم مرغداری,فروشندگان لوازم مرغداری,فروش لوازم مرغداری,فروش تجهیزات مرغداری,تجهیزات کامل مرغداری,تجهیزات گرمایشی مرغداری,لوازم گرمایشی مرغداری,تجهیزات پیشرفته مرغداری,لوازم مورد نیاز مرغداری,آبخوری نيپل,دانخوري بشقابی,هواکش مرغداری,دانخوري بشقابی مرغداری گوشتی,هيتر مرغداری,هيتر دوگانه سوز مرغداری,آبخوری و دانخوري مرغداری گوشتی