مواردی که در دوران رشد جوجه ها باید رعایت شوند را بیاموزید

آیا شما در دوران رشد جوجه ها این موارد را رعایت می کنید؟

سالن دوران رشد
salonedoraneroshd-1
سابقا جوجه ها در سن حدود 8-6 هفتگی از سالن دوران پرورش به سالن دوران رشد انتقال داده می شوند، ولی با برنامه ریزی های جدید برای کنترل بیماری ها دیگر این روش پذرفته نیست. پولت های نوع تخمگذار تجارتی از یک روزگی تا زمان ارسال به سالن تولید (سیستم قفس یا بستر پوشال) در یک سالن نگهداری می شوند.

گله مادر باید همواره عاری از اجرام (MG) و (MS) پرورش داده شوند، به همین دلیل آنها را تا سن 10 هفتگی در سالن دوران پرورش نگهداری می کنند و بعد به سالن دوران رشد – تولید منتقل می کنند و یا این که در مورد آنها از سیستم پرورش – تولید استفاده می نمایند و تا پایان دوره تولید در یک سالن باقی می مانند.

استفاده از سالن دوران پرورش به عنوان سالن دوران رشد

estefadeazsaloneparvareshbarayeroshd-2

اگر چه دوران پرورش در 6 هفتگی به اتمام می رسد، ولی امروزه معمولا گله را تا سن 8 تا 10 هفتگی در سالن دوران پرورش نگهداری می کنند. بنابراین از سالن دوران پرورش به عنوان مراحل اولیه سالن رشد نیز استفاده می شود

هنگامی که جوجه ها تا سن 10 هفتگی در همان سالن نگهداری می شوند باید دقت نمود که بستر، دانخوری و آبخوری بیشتری در اختیار آنها قرار گیرد. در هوای خیلی گرم که مصرف آب فوق العاده افزایش می یابد، میزان آبخوری دارای اهمیت ویژه ای است.

اگرچه تهویه اکثر سالن های دوران پرورش در 6 هفته اول کافی خواهد بود، ولی بعضی از این سالن ها توانایی تهویه کافی در 4 هفته بعدی را ندارند. بعد از سن 6 هفتگی طیور سنگین تر شده و سریع تر رشد نموده و فضای بیشتری از سالن را اشغال می کنند و همه این عوامل باعث می شوند تا جریان هوای بیشتری برای خارج کردن نمودن رطوبت از سالن لازم گردد

توجه داشته باشید که در این زمان میزان تهویه افزایش یابد. اکثر پولت کارها به دلیل نیاز به تهویه بیشتر ترجیح می دهند که برنامه که از برنامه پرورش دو سالانه پیروی نموده و پولت ها را در سنین حدود 6 تا 10 هفتگی به قفس های دوران رشد انتقال دهند. سیستم دو سالانه از نظر سن، جثه و تامین احتیاجات آنها مناسب تر است. پولت ها در سنین اولیه به سالن های دوران تولید عادت نموده و تراکم آلودگی نیز کاهش می یابد.

گله مادر باید بیشتر مورد دقت قرار گیرد:

deghatdargaleyemadar-3

مرغدارانی که گله های مادر را نگهداری می کنند باید گله خود را به مدت 10 هفته در سالن پرورش نگه دارند، در صورتی که انتقال پولت های مادر به سالن دوران تولید در این سن انجام گیرد انتقال با استرس کمتری انجام شده و احتمالا گله در خطر شیوع بیماری های حاصله از MG  و MS قرار نمی گیرد بیشتر اوقات چنین بیماری هایی هنگام انتقال پرندگان مسن تر، خصوصا قبل از شروع تولید شایع می شوند

بر طبق این روش گله برای مدت بیشتری در سالن دوران پرورش نگهداری می شود، ولی زودتر به سالن دوران تولید انتقال می یابد.

سالن دوران پرورش تا رشد:

مرغدارانی که مرغ های لگهورن تجاری و یا پولت های تخمگذار تجاری میان وزن پرورش می دهند، دریافته اند که استفاده از یک سالن برای دوران پرورش و دوران رشد دارای محسناتی است

در این روش یک مرحله از انتقال گله حذف شده، در نتیجه استرس کاهش می یابد، در صورتی که بعد از پایان دوره رشد پولت های تخمگذار تجاری را به سیستم قفس ببرند ممکن است انتقال در سنین پایین تری انجام شود، ولی در سیستم بستر چنین نیست.

اکثر مرغداران، پرندگان را در سنین 18 هفتگی ولی برخی از آنها در سنین پایین تر و حتی 14 هفتگی به قفس منتقل می کنند. تا قبل از انتقال مرغ ها به سالن دوران تولید باید بستر، دانخوری و آبخوری به اندازه کافی در دسترس پرندگان باشد و با بزرگ تر شدن جوجه ها از تراکم آنها روی دانخوری ها و ّآبخوری هاجلوگیری به عمل آید.

سالن دوران رشد تا تولید:

galeyemadar-4

وقتی گله مادر در سن 10 هفتگی به سالن دوران تولید منتقل گردد، از سالن تولید به مدت 14-12 هفته به عنوان سالن دوران رشد استفاده می شود

برای جلوگیری از افزایش هزینه ها لازم است اندازه وسایل دانخوری و آبخوری به اندازه طیور در حال تولید در نظر گرفته شود، معمولا در این سالن ها از تجهیزات مخصوص دوران رشد استفاده نمی کنند.

تعداد مرغ و خروسی که در سالن دوران شد تا تولید ریخته می شوند:

ابتدا گنجایش سالن را برای تعداد پولت و خروس بالغ تعیین نموده، سپس تعداد تلفات و حذفی ها را بین سن 10 هفتگی تا رسیدن به بلوغ به آن می افزایند. جمع این ارقام نمایانگر تعداد پرنده ای است که می توان در سن 10 هفتگی به سالن وارد کرد.

به خاطر داشته باشید:

گله ای که در سن 10 هفتگی در سالنی ریخته شده، تا پایان دوران تولید باید در همان سالن باقی بماند. بعد از انتقال در سن 10 هفتگی، دیگر پرندگان را از سالنی به سالن دیگر و یا از پنی به پن دیگر انتقال ندهید.

سالن دوران پرورش، رشد تا تولید:

یکی دیگر از سیستم های مرغذاری که بخصوص برای گله مادر اعمال می شود، نگهداری گله از یک روزگی تا پایان دوره تولید در یک سالن است. چنین سالنی را سالن دوران پرورش،  رشد و تولید می نامند

در چنین شرایطی سن پرنده و احتیاجات او تعیین کننده نیاز به وسایل مختلف بوده در نتیجه از فضا استفاده کافی نمی شود. سیستم تهویه چنین سالن هایی باید دارای خصوصیات ویژه ای باشد، چون در سنین مختلف نیاز به تهویه فرق می کند. معمولا چون توانایی های سیستم تهویه با توجه به نیاز مرغ های بالغ محسابه می شود، کمتر با اشکال مواجه می شوند و شرایط مناسب تهویه ای برای تمام سنین فراهم خواهد شد.

فروش تجهیزات مرغداری در تهران

لوازم مرغداری

مرغ داری صنعتی

chicken Industrial
مرغداری
لوازم مرغداری در تهران,تجهیزات مرغداری در تهران,فروش لوازم مرغداری در تهران,فروش تجهیزات مرغداری در تهران,وسایل مرغداری,قیمت لوازم مرغداری,قیمت تجهیزات مرغداری,لیست قیمت تجهیزات مرغداری,لوازم مرغداری گوشتی,تجهیزات مرغداری گوشتی,آبخوری مرغداری,دانخوري مرغداری,خرید لوازم مرغداری,خرید تجهیزات مرغداری,فروشگاه لوازم مرغداری,فروشندگان لوازم مرغداری,فروش لوازم مرغداری,فروش تجهیزات مرغداری,تجهیزات کامل مرغداری,تجهیزات گرمایشی مرغداری,لوازم گرمایشی مرغداری,تجهیزات پیشرفته مرغداری,لوازم مورد نیاز مرغداری,آبخوری نيپل,دانخوري بشقابی,هواکش مرغداری,دانخوري بشقابی مرغداری گوشتی,هيتر مرغداری,هيتر دوگانه سوز مرغداری,آبخوری و دانخوري مرغداری گوشتی