آموزش جلوگیری از شکستن تخم مرغ ها در هنگام جمع آوری

معضل شکستن تخم مرغ ها هنگام جمع آوری و 15 راه جلوگیری از آن

 تخم مرغ های ترک خورده در داخل بدن:

shekastanetokhmdakhelebadan-2

این گروه شامل تخم مرغ هایی است که در زمان تشکیل پوسته در اویدوکت مرغ تاثیر می پذیرند و دارای شکستگی های کوچک می باشند. علت تولید اینها ممکن است پرواز پرنده، کمبودهای غذایی، استرس، بیماری ها و یا مسن بودن مرغ ها باشد.

 تخم مرغ هایی که هنگام تخمگذاری می شکنند:

shekastanetokhmemorghhengametokhmgozari-1

وضعیتی که پرنده به هنگام تخمگذاری دارد می تواند یکی از دلایل شکستن تخم مرغ باشد. هرچه پرنده هنگام تخمگذاری به وضعیت ایستاده نزدیک تر باشد، فاصله افت تخم مرغ به زمین نیز بیشتر شده و احتمال شکستن تخم مرغ هم افزایش می یابد. موادی که تخم مرغ روی آنها می افتد نیز باعث افزایش موارد وقوعی از این نوع می شوند.

 تخم مرغ هایی که هنگام غلت خوردن روی کف قفس می شکنند:

shekastanetokhmemorghdarasareghaltkhordan-3

وقتی مرغ ها روی کف قفس غلت می خورند تا به محل جمع آوری برسند با هم برخورد می نمایند و بعضی هم هنگام افتادن در محل جمع آوری بر اثر برخورد با هم می شکنند. به این دلیل توصیه می گردد تخم مرغ ها روزانه 2 بار و حتی بیشتر جمع آوری گردند.

محافظ هایی که در لبه ظرف جمع آوری برای جلوگیری از تصادم تخم مرغ های می گذارند از موارد وقوع این نوع شکستن ها می کاهد.

 تخم مرغ هایی که هنگام برداشت می شکنند:

shekastanetokhmemorghhengamebardasht-4

دستکاری تخم مرغ ها باعث افزایش درصد شکستگی آنها می شود. بعضی از دستگاه های مکانیکی جمع آوری تخم مرغ باعث افزایش برخورد تخم مرغ ها و شکستگی بیشتر آنها می گردند.

سرعت زیاد، در دست گرفتن تعداد زیادی تخم مرغ و سیستم ضعیف غلت خوردن تخم مرغ ها را می توان از عوامل مهم ایجاد مشکل در این مرحله نام برد.

تخم مرغ هایی که هنگام آماده کردن برای عرضه به بازار می شکنند:

shekastanetokhmemorghhengamearzebebazar-6

پیش از انجام اعمال آماده کردن تخم مرغ برای عرضه به بازار، تخم مرغ های شکسته را باید جدا نمود. اعمال شستشو، درجه بندی و بسته بندی محصولات عواملی هستند که باعث نیمی از شکستگی تخم مرغ ها می باشند.

 فصل سال و سن مرغ ها:

senetokhmemorghvashekastegiyeanha-5

تخم مرغ های شکسته در فصل تابستان، به دلیل پوسته نازک تر، نسبت به فصل زمستان بیشتر است. تخم مرغ های شکسته مرغ هایی که بیش از 40 هفته سن دارند دو برابر تخم مرغ های شکسته مرغ هایی خواهد بود که سن شان کمتر از 40 هفته است و این مسئله نیز به خاطر نازک تر بودن پوسته تخم مرغ در سنین بالاست.

 دفعات جمع آوری تخم مرغ:

dafeaatejamkardanetokhmemorgha-7

تعداد دفعات جمع آوری تخم مرغ در فارم ها به دلیل تجربه، سرعت جمع آوری، ترکیب قفس ها، کیفیت تخم مرغ و نوع وسیله جمع آوری، فرق دارد. کارگران ماهر می توانند در هر ساعت 500 تخم مرغ و یا بیشتر را جمع آوری می کنند

از این رو یک کارگر می تواند با 8 ساعت کار مفید روزانه، کلیه تخم مرغ های یک فارم 50000 قطعه ای را که تولیدی معادل 75 درصد داشته باشد جمع آوری نماید. سرعت کار در سیستم های مکانیزه جمع آوری تخم مرغ به 3 برابر افزایش یافته و در سیستم های تمام اتوماتیک کلا نیازی به کارگر جهت جمع آوری تخم مرغ نخواهد بود.

کاستن شکستگی تخم مرغ

استحکام پوسته در برابر ترک خوردن:

در صورتی که کیفیت پوسته خوب باشد برای شکستن آن فشاری معادل 2/7 – 3/6 کیلوگرم نیاز خواهد بود، ولی هنگامی که کیفیت پوسته پایین باشد با فشاری معادل 3/2 کیلوگرم می توان آن را شکست، که این امر باعث بروز مشکلاتی می گردد. به طور طبیعی تخم مرغ هایی که در اواخر دوران تولید گذاشته می شوند با فشاری معادل 3/2 کیلوگرم یا کمتر شکسته خواهند شد.

 چگونه می توان میزان شکنندگی تخم مرغ را کاهش داد؟

یکی از بزرگ ترین اهداف اکثر مرغداران کاهش تعداد تخم مرغ های شکسته است. برای این کار ابتدا باید درصد تخم مرغ های شکسته را مشخص نمود و سپس برای کاهش، راه مبارزه ای را در پیش گرفت. برای این منظور ابتدا می توان آمارگیری نمود و سپس میزان تغییرات را روی منحنی رسم کرد. تعدادی از روش های کاهش تولید تخم مرع های شکسته به قرار ذیل است:

1-  معمولا بعضی از نژادهای تخمگذار تولید تخم مرغ شکسته شان بیشتر است، که باید در انتخاب نژاد دقت بیشتری به عمل آورد.

2- در اواخر دوران تولید، تخم مرغ ها با دقت بیشتری برداشت و حمل و نقل گردند.

3- برای کاهش تعداد تخم مرغ شکسته می توان برنامه آموزشی برای کارگران ترتیب داد و تخم مرغ های جمع آوری شده توسط آنها را با هم مقایسه نمود.

4- در جلوی محل جمع آوری تخم مرغ ها در اطراف قفس ها مانع نرم نصب گردد.

5- توصیه می شود در  هر قفس تعداد کمتری مرغ قرار داده شوند زیرا تراکم زیاد باعث افزایش تخم مرغ های شکسته خواهد شد. به نظر می رسد که بالا بودن تعداد تخم مرغ های شکسته باعث حذف سود اضافی ناشی از تراکم زیاد گردد.

6- تخم مرغ هاباید به دفعات از قفس ها جمع آوری گردند. در صورتی که تخم مرغ های در محل جمع آوری تخم مرغ بمانند، شانس برخورد و ترک خوردن آنها بیشتر خواهد شد. به نظر می رسد که حداقل 1/2 موارد شکستگی تخم مرغ ها در این مکان صورت می پذیرد.

7- در ماه های تابستان و در مورد گله هایی که در اواخر تولید هستند، تعداد دفعات جمع آوری تخم مرغ را افزایش دهید.

8- بهتر است برای جلوگیری از دستگاری اضافی و دستیابی به حداقل شکستگی، تخم مرغ ها را توسط شانه مقوایی جمع آوری نمود. توصیه می شود بیش از 6 شانه تخم مرغ روی هم انباشته نگردد. در صورتی که از سبد استفاده می شود نباید بیش از نصف آن پر گردد.

9- در صورتی که پوسته نامرغوب تخم مرغ ها یک مسئله است، باید به فرمول غذایی توجه بیشتری مبذول گردد.

10-  حتی الامکان باید استرس ها را کاهش داد، زیرا استرس باعث کاهش کیفیت پوسته تخم مرغ و افزایش موارد شکستگی تخم مرغ ها می شود.

11-  از عارضه همدیگر خواری جلوگیری شود، زیرا اغلب اوقات مرغ های مبتلا تخم مرغ های تازه گذاشته شده را نوک می زنند. برای حل این مشکل باید شدت نور کنترل گردد.

12- مرغ ها نباید وحشت زده شوند، زیرا پرواز مرغ ها در قفس باعث افزایش تخم مرغ های شکسته خواهد شد.

13- وسایل اتوماتیکی که برای جمع آوری تخم مرغ به کار می روند نباید باعث شکستگی تخم مرغ ها شوند. باید جنس تسمه، سرعت تسمه و زاویه ها کنترل گردند.

14- در خلال تخمگذاری، انجام کارهای متفرقه در سالن کاهش یابد.

15- مرتبا دستگاه پروسس تخم مرغ برای جلوگیری از شکستگی تخم مرغ ها، کنترل گردد. در صورتی که دستگاه خوب کار نکند، می تواند تا 5 درصد موجب شکسته شدن تخم مرغ ها شود.

فروش تجهیزات مرغداری در تهران

لوازم مرغداری

مرغ داری صنعتی

chicken Industrial
مرغداری
لوازم مرغداری در تهران,تجهیزات مرغداری در تهران,فروش لوازم مرغداری در تهران,فروش تجهیزات مرغداری در تهران,وسایل مرغداری,قیمت لوازم مرغداری,قیمت تجهیزات مرغداری,لیست قیمت تجهیزات مرغداری,لوازم مرغداری گوشتی,تجهیزات مرغداری گوشتی,آبخوری مرغداری,دانخوري مرغداری,خرید لوازم مرغداری,خرید تجهیزات مرغداری,فروشگاه لوازم مرغداری,فروشندگان لوازم مرغداری,فروش لوازم مرغداری,فروش تجهیزات مرغداری,تجهیزات کامل مرغداری,تجهیزات گرمایشی مرغداری,لوازم گرمایشی مرغداری,تجهیزات پیشرفته مرغداری,لوازم مورد نیاز مرغداری,آبخوری نيپل,دانخوري بشقابی,هواکش مرغداری,دانخوري بشقابی مرغداری گوشتی,هيتر مرغداری,هيتر دوگانه سوز مرغداری,آبخوری و دانخوري مرغداری گوشتی